• Slide1

  WelBewust Gezond

  Praktijk voor Voedingsadvies, Gezondheid en Leefstijl

 • Slide2

  WelBewust Gezond

  Praktijk voor Voedingsadvies, Gezondheid en Leefstijl

 • Slide3

  WelBewust Gezond

  Praktijk voor Voedingsadvies, Gezondheid en Leefstijl

Algemene Voorwaarden

Annulering

Afspraken kunt u kosteloos annuleren tot 24 uur van tevoren. Niet tijdig afgezegde afspraken worden voor 50% in rekening gebracht. Niet nagekomen afspraken worden volledig in rekening gebracht. Wel verzoek ik u vriendelijk zo tijdig mogelijk af te bellen, zodat de vrijgekomen tijd wellicht nog voor een andere klant gebruikt kan worden.

Betaling

De betaling dient contant te gebeuren tenzij anders is afgesproken. De factuur krijgt u direct mee. Deze kunt u dan, in geval van Gewichtsbeheersing (BGN), declareren bij uw zorgverzekeraar.
Orthomoleculair Voedingsadvies en Bachbloesemtherapie komen helaas niet voor vergoeding in aanmerking.

Aansprakelijkheid

Praktijk Welbewust Gezond is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. Ook is zij niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van niet volledig of verkeerde inlichtingen dan wel verzwijgen van medische informatie, zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen en medicijngebruik. Bij twijfel over een bestaande aandoening kan de behandeling worden gestaakt. Vervolgbehandelingen zijn dan mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.